Rólunk

TKK Talentis Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (TKK Zrt.)

TKK Talentis Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi nevén: Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.) 1993-ban került megalapításra, elsősorban a takarékszövetkezetektől vásárolt követelések érvényesítésének céljából. A Társaság későbbi tulajdonosa az SZHISZ (jogelődként az OTIVA), majd 2019 áprilisától a Tásaság egyedüli részvényese az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett.

A 2022-ben lezajlott tulajdonosváltást követően jelenleg a tulajdonosi kör több részvényesből tevődik össze, amely tulajdonosváltozás indukálta a Társaság névváltozását is.

A Társaság pénzügyi vállalkozásként végzi tevékenységét a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  törvény és az irányadó egyéb jogszabályok alapján. Tevékenységére korábban elsősorban a takarékszövetkezeti integráció tagjaitól és más pénzügyi intézményektől megvásárolt – illetve megbízás keretében – lakossági, vállalati és ezen belül is fedezett, fedezetlen követelések elkülönült és jövedelmező érvényesítése volt a jellemző, 2022-től az integrációs szervezeteken kívüli engedményezőktől történő követelésvásárlás is.

Tevékenységeinket a következő struktúrában végezzük:

  • saját követelések kezelése (főtevékenység)
  • követeléskezelés megbízási jogviszonyban
  • eszközértékesítés (eseti üzleti döntés alapján)
  • követelésértékesítés (eseti üzleti döntés alapján)

A Társaság 2022. évig a takarékszövetkezeti integráció részeként eljárt a központi workout stratégiából rá háruló feladatok ellátása érdekében, ezt követően a Csoporttagságból kilépve önálló entitásként folytatja tevékenységét. Munkavállalói száma több, mint 60 fő.

Tevékenysége során a Társaság kiemelt figyelmet fordít a prudens működésre és az Ügyfeleivel történő, együttműködésen alapuló megegyezésekre.

 

Társaság elnevezése: TKK Talentis Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Társaság rövidített neve: TKK Zrt.
Társaság székhelye: 1117 Budapest Infopark sétány 3. B. ép. 3. em.
Társaság cégjegyzékszáma:  01-10-043987
Társaság adószáma: 11777584-2-43
Statisztikai számjele: 11777584-6499-114-01
Társaság felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (11013 Budapest, Krisztina körút 55.)
Tevekénységi engedélyei száma, kelte: 83/1999/F sz. határozat; 1999.01.21.
EN-I-208/2011. sz határozat; 2011.02.21.
Társaság tevékenységi körei: 6499’08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés (Főtevékenység)
6619’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
8291’08 Követelésbehajtás

A Társaság elektronikus elérhetőségei:

Honlap: www.tkkzrt.hu

E mail: tkkzrt@tkkzrt.hu

 

Hatósági engedélyek menüpont itt érhető el

Hasznos tudnivalók

Adatvédelem
Adatvédelem
Fogyasztóvédelem
Fogyasztóvédelem
Panaszkezelés
Panaszkezelés
Közzététel
Közzétételek
Kapcsolat
Kapcsolat
GYIK
GYIK