Online panaszbejelentő nyomtatvány

Amennyiben alább megadja e-mail címét, úgy az elektronikusan beküldött panaszáról visszaigazoló e-mailt is küldünk.


* A jelölt mezők kitöltése kötelező
** Ügyfél, Meghatalmazott útján történő beadványát akkor áll módunkban elfogadni, amennyiben a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt érvényes meghatalmazásának eredeti példányát postai úton is továbbítják a TKK Zrt. részére az elektronikus levél útján benyújtott panaszt követő legkésőbb 5 napon belül. Postai úton benyújtott panasz esetén a panasz nyomtatványa mellé kérjük mellékelni a Meghatalmazott eredeti megahatalmazását.