Rólunk - www.tkkzrt.hu

Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.  – rólunk

A Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. (korábbi nevén: Banküzlet Zrt.) 1993-ban került megalapításra kft. formájában a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Részvénytársaság által, elsősorban a takarékszövetkezetektől vásárolt követelések érvényesítésének érdekében. Később a társaság további tulajdonosa lett az SZHISZ (jogelődként az OTIVA), valamint a takarékszövetkezetek egy közös részvény keretében. 2019 áprilisától kezdődően pedig az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett a Tásaság egyedüli részvényese.

 

A Társaság tevékenysége: jelenleg elsősorban a takarékszövetkezeti integráció tagjaitól és más pénzügyi intézményektől megvásárolt – illetve megbízás keretében – lakossági, vállalati és ezen belül is fedezett, fedezetlen követelések elkülönült és jövedelmező érvényesítése.

 

A Társaság a takarékszövetkezeti integráció részeként központi work out stratégiában a rá háruló feladatok ellátása érdekében az alábbi változtatásokat hajtotta, ill. hajtja végre: 

 

-      a társaság nevének megváltoztatása: Banküzlet Zrt. helyett Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.-re,

-      2017. június 01. napjával megújultak a vezető testületek,

-      megkezdődött a tulajdonosi struktúra fokozatos átalakítása,

-      a szükséges mértékben az infrastruktúra és szervezet bővítése, folyamatos fejlesztése,

-      az integrációs NPL ráta csökkentése, az ügyek jövedelmezőségének és veszteségminimalizálás növelése, valamint a további költséghatékonyság érdekében megtett intézkedések. 

 

A Takarék Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TKK Zrt.) jelenleg pénzügyi vállalkozásként végzi tevékenységét a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. (korábban: 1996. évi CXII.) törvény és az irányadó egyéb jogszabályok, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének hatósági engedélye alapján.

 

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-EN-I-235/2014. számú határozata keretében (2014. május 28.) döntött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára összevont alapú felügyelet kiterjesztése tárgyában, melynek értelmében az MNB megállapította, hogy a TKK Zrt. a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággalösszevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás. 

 

A Társaság elnevezése: Takarék Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített elnevezése: Takarék Központi Követeléskezelő Zrt
A Társaság székhelye:  1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. em. 2.54.
A Társaság cégjegyzékszáma:  01-10-043987
A Társaság adószáma:  11777584-2-42
Statisztikai számjele: 11777584-6499-114-01
A Társaság felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.)
Tevekénységi engedélyei száma, kelte: 83/1999/F sz. határozat; 1999.01.21.
EN-I-208/2011. sz határozat; 2011.02.21.
Adatkezelési nyilvántartási számai: NAIH-66989/2013 (2016)
A Társaság tevékenységi körei: 6499'08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés (Főtevékenység)
6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
8291'08 Követelésbehajtás 

 

 

Társaságunk lakossági és vállalati követeléskezelést folytat, mely követeléseket a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjaitól – takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, ill. kisebb bank, Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. –, valamint a Lombard cégcsoporttól engedményezés keretében vettük/veszünk át, illetőleg megbízási szerződés keretében kezeljük az ügyeket.

 

A Társaság elektronikus elérhetőségei:     Honlap: www.tkkzrt.hu

 

E mail: tkkzrt@tkkzrt.hu