Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy

  • az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és a
  • a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről 8/2022. (VI. 20.) MK rendelet

a fizetési moratóriumra vonatkozó szabályokat módosította.

A fenti jogszabályok értelmében Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, akkor minden további teendő nélkül fizetési moratóriumban marad 2022. július 31-ig.

Továbbra is bármikor lehetősége van arra, hogy kilépjen a fizetési moratóriumból. Amennyiben kilép a moratóriumból, a továbbiakban már nincs lehetősége arra, hogy döntését megváltoztassa és visszalépjen.

Ha 2022. augusztus 1. napjától továbbra is moratóriumban szeretne maradni, akkor erről 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell. A határidő jogvesztő.

Nyilatkozatát kizárólag a Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről elnevezésű formanyomtatványon teheti meg.

 

Nyilatkozatát benyújthatja:

  • személyesen ügyfélszolgálatunkon (1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. em. 2.54),
  • postai úton a fenti címre vagy
  • tkkzrt@tkkzrt.hu email címen keresztül online formában.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az adósságrendezési eljárásban résztvevő és megállapodással rendelkező személyek a fizetési kötelezettségüket változatlanul teljesítsék. Ezt különösen azért javasoljuk, mert így elkerülhető a fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbodása. Emiatt javasoljuk Ügyfeleink számára, hogy amennyiben anyagi helyzetükben, fizetési képességükben nem következett be negatív változás, és lehetőségük engedi, továbbra is törlesszék tartozásaikat, és a megkötött megállapodásban foglaltakat továbbra is teljesítsék.

 

 

 

FIZETÉSI MORATÓRIUMMAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

 

A 2022. június 30. napjáig tartó fizetési moratóriummal kapcsolatos szabályok az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvényben kerültek megállapításra. A törvényben meghatározott fizetési moratórium nem vonatkozik a már megszűnt (felmondott, lejárt) szerződésből eredő, lejárt tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségekre – kivéve a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló személynek esetében, mely eljárásokban a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. főhitelezőként vesz részt –, így annak hatálya a jelzett kivétellel nem terjed ki a követeléskezelési tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozásokra, így a TKK Zrt.-re sem.

 

A jelenlegi nehéz társadalmi és gazdasági helyzetben Társaságunk célja továbbra is a tartozás – mindkét fél számára elfogadható – megállapodás alapján történő rendezése, melynek érdekében kérjük, keressék meg Társaságunkat a lenti elérhetőségeinken.

 

Kérelme alapján Társaságunk a tartozás kiegyenlítésének megfelelő ütemezése érdekében felméri az Ön (okiratokkal alátámasztott) teherviselő képességét, jövedelmi és vagyoni helyzetét, és együttműködő hozzáállása esetén a tartozás teljes összegétől is függően, részletfizetést engedélyezhet.
Felhívjuk szíves figyelmét a http://www.tkkzrt.hu/ honlapunkon található Ügyfél tájékoztatónkra.

Azon Ügyfeleink esetén, akik már megállapodást kötöttek Társaságunkkal, javasoljuk, hogy amennyiben fizetési képességükben nem következett be jelentős negatív változás, és anyagi lehetőségük engedi, továbbra is törlesszék tartozásaikat, és a megkötött megállapodásban foglaltakat továbbra is teljesítsék. Amennyiben jelenlegi anyagi helyzetük miatt alacsonyabb törlesztőrészletet tudnak vállalni, kérjük, keressék meg Társaságunkat az alábbi elérhetőségeinken.

 

Cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2.54.

Telefon: +36-1/329-7861, +36-1/329-0621 és +36-1/773-3285

E-mail: tkkzrt@tkkzrt.hu

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CV. TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT ELJÁRÁSOK (MAGÁNCSŐD) ALATT ÁLLÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

 

Tájékoztatjuk, hogy 2021. szeptember 15-én megjelent a Kormány 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelete a hiteltörlesztési moratórium módosításáról, melyben a hitelmoratórium igénybevételének feltételei módosultak.

 

A módosítás alapján a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig meghosszabbításra kerül.

 

A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele.

 

Az 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet és a 6/2021. (IX. 15.) MK rendelet alapján a 2021. január 1-től kezdődő hiteltörlesztési moratórium (Moratórium 2) első szakaszát 2021. október 31-ig minden érintett – vagyis akik 2021. szeptember hónapban jogosultak a fizetési moratóriumra – számára meghosszabbítja a Kormány.

 

Ön megfelel a feltételeknek és jogosult a kérelem benyújtására, amennyiben természetes személyként nyilatkozik, hogy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: törvény) 13. § (1) bekezdése alapján a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló személynek minősül, mely eljárásokban a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. főhitelezőként vesz részt és

 

a) 2020. március 18-át követően:

 

aa) háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,

ab) legalább 30 napig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső (a továbbiakban: álláskereső) volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül,

ac) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: közfoglalkoztatási jogviszony) állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,

 

b) illetve a kérelem benyújtásakor:

 

ba) 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,

bb) 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,

bc) a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy

bd) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) vagy (2) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül.

 

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel, úgy 2021. november 1-jétől jogosult a fizetési moratóriumra.

 

Ismételten felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelem 2021. október 1. és 31. között nyújtható be az TKK Zrt. részére. A kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő, ami azt jelenti, hogy amennyiben a kérelem nem kerül benyújtásra 2021. október 31. napjáig, úgy ezt követően Ön nem vehet részt a fizetési moratóriumban.

 

A kérelem kizárólag a „Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről" nevű nyomtatvány használatával nyújtható be.

 

A kérelem benyújtható:

  • személyesen ügyfélszolgálatunkon (1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. em. 2.54),
  • postai úton a fenti címre vagy
  • a tkkzrt@tkkzrt.hu email címen keresztül online formában.

 

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az adósságrendezési eljárásban résztvevő és megállapodással rendelkező személyek a fizetési kötelezettségüket változatlanul teljesítsék. Ezt különösen azért javasoljuk, mert így elkerülhető a fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbodása.

 

Emiatt javasoljuk Ügyfeleink számára, hogy amennyiben anyagi helyzetükben, fizetési képességükben nem következett be negatív változás, és lehetőségük engedi, továbbra is törlesszék tartozásaikat, és a megkötött megállapodásban foglaltakat továbbra is teljesítsék.

 

Kérjük, válasszon az alábbiak közül: