Eszközértékesítés

 

Szolgáltatás – Eszközértékesítés

 A TKK Talentis Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TKK Zrt.) legfőbb céljának tekinti partnerei minél szélesebb körű kiszolgálását és ennek keretében minél magasabb összegű megtérülés elérését.

Társaságunk és partnereink vagyonmérlegében készletre került eszközök (ingó-, ingatlan) értékesítésének, illetve a fizetési nehézséggel küzdő, de a hitelezővel együttműködő ügyfeleivel kötött megállapodás alapján a meglévő fedezetek közös és szabadpiaci, valamint végrehajtási-, felszámolási eljárás alatti eszközök értékesítésének jelentős előmozdítására törekszik a meglévő intenzív üzleti és befektetői kapcsolatai felhasználásával, valamint új, hatékonyabb értékesítési módszerek és technikák alkalmazásával.

Üzletpolitikánk szerint a követelés-kezelés kiterjed a készleten lévő és a partnereink pénzügyi szolgáltatásából eredő követelésének visszafizetését biztosító jogok érvényesítése eredményeként vagyonmérlegébe, készletre kerülő fedezetek értékesítésének koordinálása is. Társaságunk ezen cél elérése érdekében biztosítja a készleten lévő eszközök értékesítését mind országos hirdetés, mind pedig a TKK Zrt.-hez becsatornázott befektetői és üzleti körök részére a minél nagyobb összegű és rövidebb idejű megtérülés reményében.

Szolgáltatásunk célja 

 – minél szélesebb körben értékesíteni partnereink vagyonmérlegében megtalálható követelések érvényesítése során, végrehajtási-, felszámolási eljárásban vagy opciós jog gyakorlása útján a megszerzett, „beragadt” eszközök tulajdonjogát (ingatlan, tárgyi eszközök, gépjárművek, gépsorok, egyéb ingóságok),

 – másrészről pedig partnereink portfóliójában megtalálható követelések visszafizetésének biztosítékául szolgáló eszközök végrehajtási-, felszámolási eljárás keretében történő értékesítésének előmozdítása céljából minél szélesebb körű érdeklődői kör bevonása valósulhat meg.

Szolgáltatásunk igénybevételével partnereink képesek lesznek növelni a vagyonmérlegükben lévő eszközök hatékonyabb és gyorsabb értékesítését, ezáltal növelve saját likviditásukat, valamint a hitelezésbe visszaforgatható forrásaikat.